Podstawowe informacje o pelletach.

Pellet (pellets), a po polsku: granulat lub śrut drewniany, jest bardzo popularnym paliwem w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Europie Zachodniej. Obecnie naturalny rozwój tej technologii jest wsparty zaleceniami Unii Europejskiej, wg. których wzrost udziału energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych w 2010 r. ma osiągnąć poziom 12%, przy 5,5% aktualnie. W Polsce wskaźnik ten ma wynosić odpowiednio 7,5%, przy 1,5% obecnie i traktuje się go jako wskaźnikowy, nie obligatoryjny. Według najnowszego raportu ocenia się, że udział biomasy w wytwarzaniu energii elektrycznej do 2014 r. ma wynieść około 4%.

Granulat drewniany produkowany przez "Agroterm - Polska" Sp. z o.o. jest naturalnie czystym paliwem z biomasy, pochodzącej w 100% z drewna. W skład granulatu wchodzą trociny. Nie zawiera on żadnych substancji takich, jak kleje oraz lakiery, a substancją wiążącą jest naturalne lepiszcze "lignit". Surowiec ten jest następnie przygotowany do jednorodnej masy, sprasowany pod ciśnieniem rzędu 15-60 MPa, wytłoczony do odpowiedniej średnicy i wysuszony.