Oszczędności

Ocena kosztów w oparciu o koszt wyprodukowania 1 kWh energii cieplnej

Aby lepiej uzmysłowić Państwu aspekt kosztowy doświadczenie eksploatacyjne wykazuje, że

Przy tym wartość energetyczna 1 litra oleju opałowego odpowiada 2,2 kg peletu oraz 3,0 kg zrębków.

Koszt 1 kWh dla danych z przełomu roku 2003/2004 wynosi: