Oszczędności

OGÓLNE INFORMACJE dot. SPRAWNOŚCI

Jak pokazują badania Oregon Department of Environmental Quality (DEQ), dobrze skonstruowane piece na granulat osiągają 98,5 %sprawność. Typowe piece na drewno (polana) mogą poszczycić się efektywnością od 50 do 70% Dla pieców nie katalitycznych spotyka się też sprawność od 70 do 75%, natomiast dla katalitycznych 80% (wykorzystuje się obieg gorących dymów).

W przypadku pieców na pelety wysoką skuteczność powyżej 80% osiąga się odmiennie - poprzez odpowiedni dobór mieszanki powietrza/paliwa do komory spalania w całym okresie pracy pieca. Nie ujmując zwolennikom tradycyjnych metod spalania drewna, piece na pelety dodają automatycznie tylko tyle paliwa ile potrzeba, przez co spalanie przebiega o wiele skuteczniej i efektywniej.

Rezultatem zastosowania pieców/kotłów jest obniżenie kosztów ogrzewania.


Legenda:
Na czerwono - zaznaczona jest sprawność pieców na pelety
Na zielono - pieców na drewno katalitycznych
Na żółto - niekatalitycznych
Na niebiesko - pieców tradycyjnych na drewno