Podstawowe informacje o pelletach.

Pellet (pellets), a po polsku: granulat lub śrut drewniany, jest bardzo popularnym paliwem w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Europie Zachodniej. Obecnie naturalny rozwój tej technologii jest wsparty zaleceniami Unii Europejskiej, wg. których wzrost udziału energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych w 2010 r. ma osiągnąć poziom 12%, przy 5,5% aktualnie. W Polsce wskaźnik ten ma wynosić odpowiednio 7,5%, przy 1,5% obecnie i traktuje się go jako wskaźnikowy, nie obligatoryjny. Według najnowszego raportu ocenia się, że udział biomasy w wytwarzaniu energii elektrycznej do 2014 r. ma wynieść około 4%.

Granulat drewniany produkowany przez "Agroterm - Polska" Sp. z o.o. jest naturalnie czystym paliwem z biomasy, pochodzącej w 100% z drewna. W skład granulatu wchodzą trociny, wióry, ścinki, kora drzew i inne odpadki obróbki drewna. Nie zawiera on żadnych substancji takich, jak kleje oraz lakiery, a substancją wiążącą jest naturalne lepiszcze "lignit". Surowiec ten jest następnie przygotowany do jednorodnej masy, sprasowany pod ciśnieniem rzędu 15-60 MPa, wytłoczony do odpowiedniej średnicy i wysuszony.

Charakterystyka granulatu drewnianego (pelletu)

L.p.Parametr granulatuWartośćZalecane dla piecyków i wkładów kominkowych
1Średnica [mm]6-86,3-9,52
2Długość [mm]10-38 
3Wartość opałowa [MJ/kg]16-19,5>18,0
4Moc energetyczna [kWh/kg]ok.4,7  
5Gęstość nasypowa [kg/m3]630-750>640
6Wilgotność [%]6-12<8
7Zawartość popiołów [%]<1,5<1
8Zawartość siarki [%]<0,1 
9Zawartość chloru [%]<0,01 
10Zawartość CO2 [%]ok. 0 
11Zajmowana objętość [m3]ok. 1,5 
12Miałkość<3% 

Pakowanie: